Folúntais: Dhá phost i gCorcaigh á fhógairt ag Liadh

Tá Liadh Ní Riada FPE ag iarraidh dhá fholúntais a líonadh, le bheith lonnaithe ina hoifig toghcheantair i gCorcaigh.

  1. Cúntóir Riaracháin
  2. Cúntóir Toghcheantair

Faigh Sainchuntais Poist agus Foirm Iarratais thíos.

Ba chóir iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig carol.jackson@sinnfein.ie  roimh 17:00 Dé  Céadaoin 15ú Samhain.

Beidh agallaimh ar siúl Dé Luain 20ú Samhain i gCorcaigh.

Tabhair faoi ndeara: ní chuirfear ar an ngearrliosta ach iad súid gur féidir léiriú ar a bhfoirm iarratais go bhfuil na scileanna agus na cumais ábhartha acu chun an post a dhéanamh.

 

Sainchuntas Poist – Cúntóir Riaracháin

Sainchuntas Poist – Cúntóir Toghcheantair

Foirm Iarratais

 

ENGLISH VERSION

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *