Is leis an t-aos óg todhchaí na Gaeilge/The future of the Irish language belongs to the youth

Liadh Ní Riada MEP at yesterday’s  Gaelach agus Bródúil march in Cork

Dúirt an Feisire Eorpach de chuid Shinn Féin Liadh Ní Riada gurb é todhchaí na Gaeilge an t- aos óg, agus gur cheart don Stát níos mó a dheánamh chun tacú le chur chun cinn na Gaeilge. Bhí an Feisire Eorpach ag labhairt ag mórshiúl ‘Gaelach agus Bródúil’ i gCathair chorcaí an seachtain seo.

Dúirt Liadh Ní Riada:

‘Ba cúis misnigh agus meanman é domhsa bheith i láthair ag an mórshiúl seo agus neart agus beocht na rannphairtigh óga a fheiscint. Bhí slua mór páistí ar sráideanna Chorcaí chun a mbród mar Ghael a léiriú agus ba mhór an comhartha mortais domhsa é bheith in éineach leo.

‘Ní leor mórtas nó misneach áfach agus tá géarghá le níos mó tacaíocht agus infheistíocht i dtaobh na Gaeilge; inár gcóras oideachas ach taobh amuigh dó comh maith. Tá infheistíocht chaipitil de dhíth inár scoileanna, agus is léir go bhfuil gá le achmhainní breise ag teastáil i dtaobh traenáil múinteoir don earnáil Gaeilge.

‘Taobh amuigh den chóras oideachas is léir nach bhfuil an Rialtas nó an Stát ag freastal mar ba cheart ar phobal na Gaeilge.Tá neamhaird á dheánamh orainn mar phobal, agus neamhaird á dheánamh ar ár gceart maireachtáil trí Gaeilge. Ní amháin easpa achmhainn atá i gceist, ach go bhunúsach, is easpa tola, tuiscinte agus measa atá inár gcoinne.

‘Má tháimíd, mar shochaí,  dáiríre mar gheall ar ár dteanga agus ár n-oidhreacht Gaelach a chaomhnú agus a chur chun cinn, tá sé thar am é seo a thaispeáint i slí praicticiúl. Is léir do bhfuil an t-aos óg agus pobal na Gaeilge dáiríre, ach ní féidir linn an rud céanna a rá mar gheall ar an Rialtas. Tá bear de réir briathar ag teastáil ó Fhine Gael agus Fianna Fáil go gasta.’

[Críoch]

Sinn Féin MEP Liadh Ní Riada has said that the future of the Irish language belongs to the youth and that the state should do more to support the promotion of Irish. 

The Ireland South MEP was speaking at the ‘Gaelach agus Bródúil’ march in Cork City this week. 

Liadh Ní Riada said:

‘It was a source of great encouragement and pride to attend this march and to see the strength and vitality of the young participants. A huge and lively crowd of young people took to the streets of Cork to show pride in their language and in their identity as Gaeilgeoirí.

‘Unfortunately neither pride nor encouragement are enough to protect and promote our culture, and there is an urgent need for State support for and investment in the Irish language. 

 
‘Not only in our education system but outside it as well although there is a need for capital investment in our schools, and it is clear that additional resources are needed in relation to teacher training for the Irish language sector.

‘Apart from the education system, it is clear this Government and the State are failing to vindicate the rights of those belonging to the Irish-speaking community. 

 
‘We are ignored as a community, and our right to live through Irish is not respected. The problems that confront us are not just down to a shortage of resources, but at a basic level stem from a lack of understanding, a lack of respect and a lack of will on the part of successive Governments.

‘If we, as a society, are serious about the preservation and promotion of our language and our heritage, it is time to show this in a practical way. It is clear that the Irish community and in particular the youth are serious, but we can not say the same thing about the Government. Continued lip-service from Fine Gael and Fianna Fáil is not good enough.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *